10 000 SKATTEFRIE KRONER I INNTEKT PÅ HYTTA

Av Carsten O. Five Det er dyrt å ha hytte. Men den kan også gi inntekter. Du kan leie ut hytta du eier for inntil 10 000 kroner i året helt skattefritt. Leieinntekter over det skal beskattes, men på en gunstig måte. Her et konkret eksempel:
– Vi har en privathytte som vi bruker ganske mye. Men siden det koster en god del å vedlikeholde hytta og fordi vi ikke bruker hytta hver weekend, har vi planer om å leie ut hytta av og til.

            Nå lurer vi på hvor stor skatten er på utleie av privathytte? 

Svar:
Hvis dette er din privathytte som du selv bruker som fritidshytte, er årlige leieinntekter på inntil 10 000 kroner helt skattefrie. Har du årlige leieinntekter over dette på hytta, skal 85 % av leieinntektene innberettes som inntekt og beskattes. Skatteprosenten er da 28 %. Da kan du ikke fradragsføre utgifter relatert til utleie.

            Som eksempel kan være at du har 20 000 kroner i leieinntekter i året. Da er 10 000 kroner helt skattefrie, i tillegg beregnes det skatt av 85 % av de neste 10 000 kronene. Da blir skatten 28 % av 8 500 kroner (85 % av 10 000 kroner) som er 2 380 kroner i året.

            Men dersom du leier ut hytta i store deler av året, kan du risikere at ligningskontoret anser den som en utleiehytte. I så fall skal den regnskapslignes og hele netto leieinntekten må beskattes. Til gjengjeld kan du da fradragsføre relevante utgifter.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five