10 RÅD: BLI BEDRE LEDER

Av Carsten O. Five Alle bedrifter og organisasjoner er avhengig av å ha gode ledere. Her er ti råd som jeg har lært meg etter selv å ha startet bedrifter flere ganger.

1. Lag klare mål for deg og bedriften. Lag planer for kort og lang sikt. Presenter bedriftens budsjett for de ansatte. Forklar hva som forventes av hver ansatt og ta dem med i planleggingen av hvordan målene kan nås.  Si fra når målene er nådd – presenter regnskapet for de ansatte. Så langt det er mulig bør de ansatte være med og eie bedriften som aksjonærer.

 

2. Vær tilgjengelig – ha åpen dør. Ikke gjem deg bak en tykk lukket dør med rød lampe. Vis at du er en medarbeider som alle andre – hold døren åpen til kontoret ditt slik at det er lett for alle ansatte å ta en tur innom dersom de skal ha løst et problem. Da kan problemet bli løst raskt og effektivt fremfor gjennom formelle kanaler. En åpen dør gir også et signal om at du ønsker åpenhet og tillit i bedriften – det er ingenting du ønsker å skjule for de ansatte. Noen ganger er det likevel nødvendig å lukke døren – når du skal drøfte personalsaker eller svært viktige spørsmål for bedriften, men det vil de ansatte respektere siden du ellers har en åpen holdning til dem.

 

3. Ikke gå ut av kontoret. Hvis noen ønsker å treffe deg – ansatte eller folk utenfra – inviter dem til ditt kontor for å drøfte saken. Da slipper du å kaste bort verdifull tid på å flytte deg fra ett sted til et annet. Du kan jobbe helt til de andre er kommet og kan starte umiddelbart etter at samtalen er ferdig. Dessuten er det mye lettere for alle å finne deg – de slipper å kaste bort tid med å lete etter deg – du er på kontoret.

 

4. Ha felles kantine. Alle i bedriften bør samles til lunsj. Det er svært viktig for miljøet i bedriften at alle samles en gang i løpet av dagen. Gjør det trivelig og lettvint for de ansatte å benytte bedriftens kantine, innenfor de økonomiske rammer bedriften har til disposisjon. Som sjef bør du ikke sitte ved det samme bordet hver dag. Både for deg og alle ansatte er det viktig og hyggelig å bli godt kjent. Det er mye lettere å bli kjent over et lunsjbord enn et skrivebord.

 

5. Ha fast kontortid – forsøk å unngå overtid. Det er lett å bli slukt av jobben når du starter ny virksomhet. Det er veldig spennende å drive en bedrift og arbeidsoppgavene er ubegrenset. Men skal du holde i mange år og unngå å bli utbrent, bør du forsøke å ha fast arbeidstid – for eksempel 08.00 – 16.00 hver virkedag. Ta heller med arbeid hjem, fremfor å bli sittende på  jobben. Det er utrolig hva du får gjort med en hjemmePC en stund om kvelden. Det er helt avgjørende for deg og din familie at du ikke forsvinner fra hjemmefronten og sliter deg helt ut på jobben. Det er viktig for alle at du har et godt familieliv og også har tid til venner.

 

6. Unngå møter – ha så få møter som mulig. Det holdes altfor mange møter både i offentlig og privat virksomhet. Noen ganger holdes møtet for møtets egen skyld. Møtene kan være et fryktelig tidssløseri og virke inneffektivt i beslutningsprosessen. Derfor bør man kun ha møter når det er den enste måten å få fattet en beslutning på, man må holde seg strengt til dagsorden og sakene. Møtet må avsluttes så raskt som mulig. Tenk på hva det koster i timebetaling pr ansatt å sitte sammen i møte. Usakelig utglidning og snikk snakk, må det slås hardt ned på.

 

7. Ta beslutninger raskt – gjerne pr mail eller telefon. Når et problem dukker opp er det viktig å få det raskest mulig ut av verden. Du er leder og du skal ta beslutninger. En god leder kjennetegnes ved at lederen er i stand til raskt å ta riktige beslutninger. Svært kostbar tid kan kastes bort ved å tvile seg frem til beslutninger. Mangel på beslutninger kan nesten lamme bedrifter. Beslutningsvegring kan også føre til at andre enn lederen egentlig fatter beslutningene og det kan føre bedriften i en annen retning enn det som er riktig for å oppnå bedriftens mål. Det er effektivt å ta beslutningen direkte over telefon eller mail enten den du snakker med er ansatt eller utenfor bedriften. Da slipper du å bruke tid på møter eller på å bevege deg ut av kontoret.

 

8. Ta beslutninger med den saken angår. Det er ingen grunn til å drøfte en sak med mange som ikke har særlig greie på hva saken dreier seg om. Da vikler du deg fort inn i diskusjoner der helt andre hensyn kan komme inn i beslutningsprosessen – og som ikke har noe med beslutningen å gjøre. Som regel holder det å snakke med dem eller den i bedriften som har best greie på spørsmålet som skal avgjøres – lytt til deres råd. Det er som regel det beste for bedriften. Dersom du følger den ansattes råd, vil den ansatte også få et fadderskap til beslutningen og sette alt inn på at resultatet blir vellykket. Men si klart fra dersom det gå på tvers av bedriftens egentlige mål. Bruk tid slik at den ansatte også blir inneforstått med at beslutningen må bli annerledes.

 

9. Beslutningene må være klare og henge sammen. Svake kompromisser kan være ødeleggende for en bedrift. Det er viktig å si et klart nei til det som fører bedriften bort fra hovedmålet og si klart ja til beslutninger som fører bedriften mot målet. Uklare beslutninger som det er vanskelig å forstå kan være ødeleggende for bedriften. Det er bedre å ta noen upopulære beslutninger, fremfor å ta dårlige beslutninger. Hold fokus på de korte og lange mål for bedriften og la målene styre beslutningene. Det aller verste er bedriftsledere som ombestemmer seg gang etter gang og fatter beslutninger som peker i forskjellige retninger.

 

10. Unngå tidstyver. Forsøk å unngå møter med eksterne ”selgere”. Ikke la deg lokke til å kaste bort en time på deres salgsarbeid. Be heller selgerne sende et skriftlig tilbud, vurder det og ta så kontakt tilbake. Vil de ikke sende noe skriftlig – er de ikke seriøse. Husk på at alle som bruker din tid i løpet av kontortiden kan presse deg til at du må ta igjen ditt egentlige arbeid i form av overtid. Ingen andre gjør den jobben du uansett må utføre selv. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five