10 TIPS: FÅ LAVERE BOLIGLÅNSRENTE

Av Carsten O. Five Mange sliter nå med dyre boliglån fordi renten har steget mye. Boligprisene er svært høye for tiden. Det rammer særlig dem som er i etableringsfasen. Her er ti tips for lavere rente.
Sjekk denne listen punkt for punkt og se om du kan skaffe deg lavere rente på boliglånet eller de andre lånene du har:

  1. Lavere rente i pensjonskasser. Finnes det en pensjonskasse der du arbeider, bør du passe på å låne det du kan der. Normalt er renten lavere i pensjonskasser enn i bank. Mange pensjonskasser har den senere tiden økt det maksimale lånebeløpet hver ansatt kan låne. Derfor bør du også sjekke med pensjonskassen hvis det er en stund siden du tok opp boliglån der – om det er mulig å låne mer enn du gjør i dag.
  2. Ansattelån: På enkelte arbeidsplasser er det rimelige låneordninger for de ansatte. Enten får de ansatte lavere rente i en spesiell bank som bedriften har laget låneavtale med, eller de ansatte kan låne direkte hos arbeidsgiver. Sjekk om slike tilbud er på din arbeidsplass.
  3. Etableringslån i Husbanken. Skal du kjøpe bolig, bør du vurdere å søke etableringslån i Husbanken gjennom boligkontoret i kommunen. Lånene er normalt gunstigere enn i andre banker. Det er ikke alle som får lån til boligkjøp. De som prioriteres er blant annet unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede osv. Etableringslånet kan dekke hele kjøpesummen, men du må vanligvis ha noen egne oppsparte midler.
  4. Boligen steget i verdi. Hvis det er noen år siden du kjøpte boligen din og du da tok opp et stort lån, kan du være ganske sikker på at boligen har steget en god del i verdi etterpå. Det gjelder i hvert fall dersom boligen er i et pressområde rundt en av byene. Når boligen stiger i verdi, stiger også lånesikkerheten til boligen. Hvis du tok opp et lån innenfor 80 % av lånetaksten på boligen og boligen nå har steget så mye at lånet du nå har ligger innenfor 60 % av lånetaksten, har du mulighet til å få 0,5 % lavere rente på lånet ditt. Renten på lån som er gitt innenfor 60 % av lånetakst har nemlig normalt ca 0,5 % lavere rente, enn lån som er gitt innenfor 80 % av lånetakst.

Eksempel: Lånetaksten på boligen du kjøpte for noen år siden var 1 million kroner. Du lånte 800 000 kroner til kjøpet. Altså lå lånet innenfor 80 % av lånetakst. Nå har du nedbetalt boliglånet til 750 000 kroner og boligen er steget til 1 250 000 kroner. Nå ligger restlånet på 750 000 kroner innenfor 60 % av den nye verdien av boligen (60 % av 1 250 000 kroner er 750 000 kroner). Ring banken og fortell at nå er hele lånet innenfor 60 % av lånetakst. Da vil du normalt få 0,5 % lavere rente av den samme banken. Dersom banken ikke uten videre er enig i at boligen er steget i verdi, kan det være smart å ta en ny takst på boligen. Taksten kan koste rundt 1 000 kroner.

  1. Ny bank? Jevnlig bør du sammenligne renten du betaler, med renten andre banker tilbyr. Du finner renteoversikter i aviser, tidsskrifter og på internett. Dersom du betaler for høy rente skal du:

a)      ta det opp med banken og be om lavere rente. Ikke vær unødvendig beskjeden.

b)      Dersom du ikke får lavere rente – tru med å flytte til en bank. Får du heller ikke da lavere rente, bør du flytte over lånet til en annen bank så sant det vil lønne seg. Husk på at det normalt medfører noen gebyrer å flytte.

  1. Hjelp av foreldre eller familie: En av de beste måtene foreldre kan hjelpe barna sine økonomisk på er å låne opp på foreldrenes bolig når barna skal kjøpe bolig. Mange foreldre har lite eller ingen gjeld på boligen sin når barna skal stifte bo. Foreldrene kan derfor låne opp på sin bolig og så låne videre til barna. I tillegg låner barna selv opp innenfor 60 % av lånetakst på den boligen de skal kjøpe. Da vil man altså ha to lån innenfor 60 % av lånetakt – ett lån på foreldrenes hus og ett på barnas – fremfor å ha bare ett dyrt boliglån på barnas. Forskjellen er altså normalt 0,5 % rente mellom et lån som er under 60 % av lånetakst og ett som er over 60 %. 

NB! Men det er viktig at foreldrene skjønner de tar en risiko når de låner opp på sin bolig. Dersom barna ikke er i stand til å betale renter og avdrag til rett tid, vil det bli foreldrene som sitter igjen med regningen og i verste fall må betale boliglånet.

Et alternativ er at foreldrene kausjonerer for lånet og ikke låner opp på sin bolig. Det vil si at foreldrene garanterer for at lånet blir betalt. Men det er også svært risikabelt for foreldrene dersom barna ikke greier å betale.

  1. Bostøtte. Enten du eier eller leier bolig kan du søke om bostøtte gjennom kommunen dersom du har spesielt lav inntekt i forhold til boligutgiftene.

8.   Virkelig dårlig råd: Er du innen i en periode der du har spesielt dårlig råd, for eksempel fordi du har mistet jobben, er i en skillmissesituasjon eller har det ekstra trangt økonomisk, er det viktig at du sier fra til dem du skylder penger. Det kan føre til en økonomisk katastrofe dersom du bare lukker øynene og slutter å betale regninger. Du kan eventuelt be om å få avdragsfrihet på boliglånet en stund til du får ordnet økonomien igjen. Men vær klar over at da skyver du utgiftene foran deg.

 

Ekstratips for å få ned låneutgiftene:

  1. Slå sammen smålån: Har du mange små forbrukslån og kanskje et billån – da bør du vurdere å slå sammen alle disse lånene til ett stort lån med sikkerhet i bolig eller fast eiendom, så sant det er mulig.
  2. Unngå rådyre forbrukslån. Klipp i stykker plastkortene, kjøp heller brukte gjenstander.
Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five