6 tips for lavere rente

Av Carsten O. Five Begynner renteutgiftene å svi? Her er seks tips for hvordan renteutgiftene kan krympes.
1. Har boligen din steget mye i verdi? Kan du få hele lånet innenfor 60 % av lånetakst. Da sparer du ca 0,5 % rente.

2. Kan du få lavere rente i en annen bank?

3. Kan du få billigere lån hos arbeidsgiver eller i pensjonskasse? 

Har du betalingsproblemer:

4. Forleng løpetiden på lånene.

5. Be om avdragsfrihet en periode.

6. Har renteutgiftene økt: Få nytt skattekort.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five