828 000 ARVEAVGIFTS-KRONER TRYLLES BORT: NULL I ARVEAVGIFT

Av Carsten O. Five Du kan spare mange, mange tusen kroner i arveavgift dersom du planlegger godt. Det er også smart å ikke være for grådig. Deler du arven på barn og barnebarn, kan familien spare store summer totalt sett.
Her er et eksempel der Kari og Ola nylig er døde. Arvene etter dem er på fem millioner kroner. De har to barn Randi og Tor. Hvis Randi og Tor får halvparten av arven hver, altså 2,5 millioner kroner hver, vil arveavgiften for dem til sammen bli på hele 828 000 kroner! 

Her er oppskriften for hvordan det kan bli null i arveavgift. Men det forutsetter at både Randi og Tor er gifte eller samboere. Dessuten har de tre barn hver.  

Det gjør de ved: Randi og Tor arver hver 250 000 kroner etter Kari og 250 000 etter Ola. Fribeløpet for arv er 250 000 kroner for det du kan motta i arv etter én person. Det vil si at Randi arver 500 000 kroner uten å betale en øre i arveavgift (250 000 etter Kari og 250 000 etter Ola). Det samme gjør broren Tor: arver 250 000 kroner etter Kari og 250 000 etter Ola og får dermed null i arveavgift. Både Randi og Tor har tre barn hver. Hvert av de seks barnebarna får også 250 000 etter Kari og 250 000 kroner etter Ola. Hver får de altså 500 000 kroner. Dermed slipper de all arveavgift.

NB! Men det er viktig i denne sammenheng å huske på at hvis noen av barna er under 18 år, vil normalt overformynderiet i kommunen forvalte pengene til barnet er 18 år. Grensen er 75 000 kroner.
NB! Men enda viktigere er at hvis barnet skal studere. Da bør den unge ikke ha en positiv ligningmessig formue på over 231 426 kroner (i 2007 for enslige). Er formuen over dette vil stipendet fra Statens Lånekasse bli mindre. Lån fra Lånekassen vil den unge få, men stipendet kan bli mindre. Stipend er som kjent en gave fra staten.

Det må stå i testamentene etter både Kari og Ola at ektefellene eller samboer til Randi og Ola skal arve 250 000 kroner fra både Kari og Ola (til sammen 500 000 til hver.) Hvis Kari nemlig har sittet i uskiftet bo før hun dør (som er svært vanlig) kan ikke hun disponere arven etter Ola. Når Ola er død er det ikke mulig å vite hva han mente om fordelingen av arven etter ham. 

Derfor måtte både Kari og Ola lage testament hvor de skriver at hver av ektefellene (samboere) til deres barn skal ha 250 000 kroner fra hver av dem. 

Dermed er 5 millioner kroner fordelt på ti personer. Hver av de ti har fått 250 000 kroner fra hver av besteforeldrene (til sammen 500 000 kroner hver) og det blir null i arveavgift totalt for hele familien. 

Det er ikke alle familier et slikt opplegg passer for, men det kan være en pekepinn på hvordan det kan gjøres dersom alle er veldig gode venner og ønsker å spare så mye arveavgift som mulig.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five