Å KAUSJONERE ER FARLIG

Av Carsten O. Five Det kan koste deg dyrt å være snill. Enkelte garanterer (kausjonerer) for andres gjeld. Det har de angret på. Her et konkret eksempel:
– Jeg har en fetter som har hatt det økonomisk vanskelig. Nå har han fast arbeid, men har i perioder vært arbeidsledig og langtidssykemeldt i andre perioder. 

Det virker som det går bedre med ham nå og han håper å kunne kjøpe seg en leilighet. Han tror han ikke vil få lån i banken uten at jeg kausjonerer (garanterer) for lånet. Men jeg er svært usikker på om jeg bør gjøre det. Jeg vet jo ikke om han er i stand til å tilbakebetale lånet i rett tid. 

Svar:
– Det er alltid hyggelig å hjelpe en slektning eller nær venn når hun eller han trenger hjelp. 

Men det er likevel nødvendig å tenke meget nøye gjennom risikoen du tar hvis du kausjonerer (garanterer) for en annen persons lån. Om du skal kausjonere eller ikke er også sterkt avhengig av din økonomiske situasjon og hvilke forpliktelser du for øvrig har. 

Hvis du kausjonerer bør du egentlig ta som utgangspunkt at den du kausjonerer for før eller senere ikke greiere å betale renter og avdrag i rett tid, slik at du kan bli sittende med hele låneforpliktelsen. Altså at du må overta hele lånet med avdrags- og renteforpliktelsene i tillegg til de eventuelle lån du selv har. 

Mange har dessverre fått ødelagt sin egen privatøkonomi fordi de har kausjonert for å hjelpe en venn, men blitt sittende med hele lånet selv etterpå. 

Derfor bør du som hovedregel ikke kausjonere for andre, dersom du ikke har så god råd at du lett kan overta hele lånet du kausjonerer for. Er du fortsatt i tvil om du bør kausjonere, ta en grundig samtale med banken slik at du får full klarhet i hvilke forpliktelser du eventuelt tar på deg.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five