ABSOLUTT FANTASTISK PENSJON

Av Carsten O. Five Er du så heldig at du kan gå av med avtalefestet pensjon (AFP) og arbeide ved siden av, da er det gullkantet.
Det er nemlig fullt mulig å kombinere avtalefestet pensjon (AFP) med en deltidsstilling. Dersom du arbeider i 60 % eller 80 % stilling og tar ut AFP- pensjon for 40 % eller 20 %, er det mulig. For mange kan det inntektsmessig etter skatt, nesten bli økonomisk like godt som om du er i 100 % stilling. Du taper heller ikke pensjonsopptjening.

Dersom du har lavere deltidsstilling – for eksempel 40 % eller mindre, vil du nok inntektsmessig – få lavere inntekt enn å være i 100 % jobb.

Derfor er AFP sammen med en deltidsjobb på 60 eller 80 % et kjempeflott tilbud til deg som ønsker å trappe noe ned på arbeidsinnsatsen etter fylte 62 år. Du får 20 eller 40 % fritid og nesten ikke lavere inntekt. Det utrolige er at du heller ikke mister pensjonsopptjening. Staten og arbeidsgiver betaler det for deg.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five