AFP – ABSOLUTT FANTASTISK PENSJON

Er du over 62 år og trett av å jobb? Da bør du sjekke om du har rett til å ta ut AFP pensjon. Velger du å jobbe i 60 - 80 % stilling og tar ut AFP pensjon for den resterende prosenten, kan du nesten få det samme i inntekt etter skatt, som om du jobber 100 %. 
AFP pensjon er gullkantet. Den gir deg muligheten til å gå av med pensjon allerde når du er 62 år, og uten at du taper vanlig pensjonsopptjening i folketrygden. Velger du å gå av med full AFP pensjon, vil du få klart lavere inntekt enn om du er i full jobb. 

Men velger du en kombinasjon – redusert jobb og AFP – kan det være veldig gunstig. For enkelte inntektsgrupper vil du med en kombinasjon  60 eller 80 % stilling og resten AFP, få omtrent like mye i inntekt etter skatt om om u arbeider 100 %. Du får altså betalt for å ta fri store deler av året. 

Forutsetningen for å kunne ta ut AFP pensjon er at du er i en bedrift som er innenfor LO – NHO området, eller er i offentlig sektor. Bank og forsikring har også AFP ordning. 

Mer om AFP-ordningen kan du få vite ved å ringe til Felleskontoret for LO-NHO ordningene i Oslo, på telefon 22 98 98 00. 

Hvis du ikke er i en bedrift som er omfattet av AFP-ordningen i dag, og hvis det er trolig at bedriften heller ikke vil bli med i AFP-ordningen i fremtiden, bør du nok vurdere å bytte jobb. 
       

Enten kan du flytte til en bedrift som er innenfor AFP-ordningen, eller du kan søke deg over i det offentlige for derigjennom å få glede av AFP-ordningen. 

Hvis du er i femtiårene, bør du nok så raskt som mulig søke deg over i en jobb som omfattes av AFP-ordningen, slik at du opparbeider de nødvendige rettigheter til å kunne slutte allerede ved fylte 62 år. Hvilke krav som stilles for å ha rett til å kunne gå av ved fylte 62 år vil variere, avhengig om du skal jobbe i offentlig eller privat sektor.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five