AFP fortsatt gullkantet

Er du 62 år og har mulighet til å ta ut AFP (avtalefestet pensjon), bør du absolutt vurdere det. Særlig hvis du kombinerer arbeid med AFP.
Har du mulighet til å gå av med pensjon når du er 62 år – fordi du har rett til AFP (avtalefestet pensjon), bør du vurdere det. 
          
Det fantastiske med AFP er at dersom du kombinerer AFP med fortsatt arbeid, for eksempel 80 % arbeid og 20 % AFP, vil du få omtrent like stor inntekt etter skatt som om du var i 100 % stilling. I tillegg mister du ikke pensjonsopptjening. 

Hvem vil ikke ha 60% eller 80 % stilling og omtrent den samme inntekten etter skatt? Dessuten taper du altå heller ikke fremtidig pensjon etter at du er 67 år.  

Men tar du ut full AFP (uten å jobbe deltid) vil du få klart lavere inntekt enn om du hadde en 100 % jobb. Derfor er altså det beste en kombinasjon av jobb og AFP. 

AFP vil nok forsvinne i sin nåværende form om noen år. Derfor bør du vurdere det nå hvis du har anledning til det.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five