ALLE UNDER 34 ÅR MÅ HA BSU


BSU – boligsparing for ungdom – er en av de mest gullkantede og sikreste spareformer som finnes for tiden. Særlig gir BSU god avkastning nå når det er så lav rente i samfunnet, sammenlignet med andre spareformer.

            Grunnen til den gode avkastningen er at du får et skattefradrag på 20 % av det årlige sparte beløpet. Maksimalt kan du spare 15 000 kroner i løpet av ett år og da kan du få 3 000 kroner i spart skatt. Men forutsetningen er at du tjener egne penger og betaler skatt, fordi det er skattefradraget som gjør sparingen så lønnsom.

            For å få glede av BSU-sparingen, må BSU-pengene brukes til boligformål. Enten må du kjøpe bolig for pengene eller du kan bruke dem til å nedbetale boliggjeld. Dessuten må BSU-pengene brukes til en bolig som er kjøpt etter at du startet BSU-kontrakten.

            Derfor: Hvis du har planer om å kjøpe en ny bolig før du er 34 år (som er aldersgrensen for å spare i BSU) bør du starte en BSU-kontrakt i en bank. Da vil du nemlig kunne få glede av den gullkantede sparingen i årene frem til du er 34 år. BSU er så lønnsomt at det lønner seg å låne penger i banken til BSU-sparingen. Hvis du kjøper bolig og ikke har nådd den maksimale grensen for BSU-sparingen på 100 000 kroner. Fortsett å spare 15 000 kroner i året (gjene med lånte midler fra banken) helt til du har 100 000 kroner. Når du har 100 000 kroner, ta ut pengene og nedbetal boliglånet.

            Husk å sjekke rentenivået for BSU-sparing i flere banker. Det er nemlig stor forskjell på bankene og det er ingen grunn til å ha lav rente på pengene siden de skal stå i banken i mange år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five