Arveavgiften for bedriftseiere skal skjerpes – tenk generasjonsskifte i år

Går det mot generasjonsskifte i bedriften du eier? Da kan det være smart å gjøre det i løpet av 2008. Finansminister Kristin Halvorsen har latt det lekke ut at regjeringen vil skjerpe arveavgiften for dem som arver aksjer i såkalte unoterte aksjeselskaper. Det er selskaper som ikke er notert på Oslo Børs. Dette er ofte familiebedrifter. 

I denne lekkasjen fra neste års statsbudsjett er det ikke gjort klart hvordan arveavgiften for aksjer i unoterte selskaper skal skjerpes. I dag er det den bokførte verdien av selskapet som er grunnlaget for fastsettelsen av arveavgiften. Den bokførte verdien deles på antallet aksjer og arveavgiften beregnes på denne måten for hver aksje. 

Men i dag finnes en regel om at i et arveoppgjør kan du som arvtager, velge om denne verdien (som arveavgiften skal beregnes ut fra) for hver aksje, skal settes til 100 % eller 30 % av den bokførte verdien. Denne bestemmelsen er gjort for å gjøre generasjonsskifte i bedriftene billigere og lettere. Velger du 30 % blir arveavgiftsgrunnlaget bare 30 % av bokført verdi. 

Begrunnelsen er nemlig slik:

O Hvis du ønsker å kvitte deg med aksjene umiddelbart etter arveoppgjøret, lønner det seg å velge 100 % i verdifastsettelse av aksjen. Da betaler du maksimalt 20 % i arveavgift på aksjene, hvis du er livsarving. 

O Skal du beholde aksjene i mange år fremover, bør du velge 30 % som grunnlag for verdifastsettelsen av aksjen. Men da vil du en gang i fremtiden få 28 % skatt på verdistigningen fra arvetidspunktet til når du selger aksjen. 

NB! Er et generasjonsskifte nært forestående for deg som bedriftseier, bør du vurdere om det skal gjøres i 2008. Da kan du antagelig få glede av 30 % regelen. Slik kan du spare store summer. Antagelig er det denne reglen som kommer til å forsvinne i 2009 statsbudsjettet, hvis regjeringen får viljen sin igjennom. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five