BANKENE FLÅR OSS

For hele året 2005 fikk jeg 24 kroner i renter på min helt vanlige lønnskonto. Men jeg betalte 784 kroner i gebyrer. Altså betalte jeg 760 kroner for å få lov til å ha pengene mine i banken. Renten på kontoen er 0,15 % som gir 24 kroner på årsbasis. Siden jeg faktisk netto betaler 760 kroner i gebyrer for å ha pengene i banken, betyr det at jeg egentlig må betale 4,9 % renter til banken, for at jeg skal låne banken mine penger.
Bankene går så det suser og tjener milliarder. Du og jeg blir stadig flådd og finner oss i det.

Renten på innskudd på en vanlig lønnskonto er 0,15 % pr år i en av Norges største banker.

Den renten ga meg på en helt vanlig lønnskonto og normale innskudd, som folk flest har – (Uten noen form for overtrekk) – skarve 24 kroner i rent, etter et helt år.

Men hva fikk jeg av gebyrer på et helt normalt forbruk? Jo, 784 kroner i løpet av året. Netto betalte jeg altså 760 kroner for å ha pengene mine i banken. Uten noe som helst overtrekk eller mislighold av noen art.

Omregnet til årlig avkastning på denne kontoen tilsvarer 760 kroner 4,9 % rente. Banken tar altså 4,9 % prosent rente for å ha mine penger stående på deres konto. Og det er ikke jeg som låner penger av banken. Det er jeg som låner penger til banken.

Banken gir meg altså en negativ rente på 4,9 %, for at jeg skal være så snill og ha pengene mine hos den.

Slik flår banken oss. Både når du har lån i banken, og når du gir lån til banken.

Formildende er det hvis man bruker nettbank. Da blir det lavere gebyrer. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five