BILLG STARTLÅN

Skal du kjøpe ny bolig? Har du dårlig råd? Er du ung og nyetablert? Har du vanskeligheter med å skaffe penger til boligen? Sjekk om du har rett til startlån fra Husbanken. Det kan være løsningen for deg.  
Det er kommunene som formidler denne type startlån – fra Husbanken – til kjøp av brukt bolig. Å søke om startlån er en god ide for alle både unge og eldre som har vanskeligheter med å finansiere en boliginvestering.  Ta derfor kontakt med boligkontoret eller sosialkontoret i kommunen for å sjekke om du kan få startlån.

Startlån gis til personer som har problemer med å etablere seg. Retningslinjer og praksis vil variere noe fra kommune til kommune. Startlån er behovsprøvd og gis blant annet til: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander.                   

Du kan både få fullfinansiering av boligen eller eventuelt bare et topplån, dersom du kan låne andre steder også. Boligen skal ha en nøktern standard. Ta kontakt med boligkontoret i kommunen der du bor og be om søknadspapirer for startlån.                   

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five