BILLIG STARTLÅN FRA HUSBANKENDet er kommunene som formidler de gunstige startlånene som Husbanken har. Startlån kan brukes også til kjøp av brukt bolig. Å søke om startlån er en god ide særlig for deg som skal ut på boligmarkedet for første gang.  Startlån gis til personer som har økonomiske problemer med å etablere seg. Retningslinjer og praksis vil variere noe fra kommune til kommune.

Startlån er behovsprøvd og gis blant annet til: unge i etableringsfasen, barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede og andre vanskeligstilte husstander.

Du kan både få fullfinansiering av boligen eller eventuelt bare et topplån, dersom du kan låne andre steder også. Boligen skal ha en nøktern standard.

Ta kontakt med boligkontoret i kommunen der du bor og be om søknadspapirer for startlån. Normalt bør du ikke ha større samlet lån enn ca to ganger bruttoårsinntekten  din.

Dersom du trenger ytterligere opplåning enn det du kan få i Husbanken, bør du kontakte flere banker for å få ulike tilbud. Velg blant de bankene som har lavest rente.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five