BILLIGERE Å BYTTE BANK

Fra 1.1.06 er det blitt billigere å flytte et lån fra en bank til en annen enn det var tidligere. Tinglysningsgebyret reduseres kraftig - fra 1 900 koner til 215 kroner. Det vil skjerpe konkurransen blant bankene, til fordel for deg som kunde.
Fra 1. januar 2006 ble det billigere å bytte bank. Tinglysningsgebyret til staten i saker som gjelder refinansiering av lån innenfor samme låneramme,  med samme pantsetter(e) og hvor panteobjektet stilles som sikkerhet, er redusert fra 1 900 kroner til 215 kroner.

Det gjør det billigere og dermed lettere for deg å flytte lånet fra en bank, til en som tilbyr lavere rente. Det vil skjerpe konkurransen mellom bankene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five