BILLIGERE BILFORSIKRING FOR UNGDOM

Er du under 24 år, er forsikring på bil rådyrt. Her er en oppskrift for hvordan du kan få litt billigere bilforsikring:
Her et konkret eksempel:

Vi har planer om å kjøpe en bruktbil til vår datter som er 20 år. Men vi holdt på å få sjokk da vi kontaktet forsikringsselskapet for å sjekke hva en bilforsikring for bilen hennes koster. Det var så mye at vi nærmest holder på å gi opp hele bilprosjektet. Er det nesten ubegrenset hva forsikringsselskapene kan ta i bilforsikringspremier for unge?

 

Svar: 

Dere bør kontakte flere forsikringsselskaper og be om tilbud fra dem. Det er nemlig stor forskjell mellom selskapene. Noen tar meget høye premier når unge skal ha sin egen bil og andre selskaper er noe mer moderate.

            Men dere kan få vesentlig lavere bilforsikringspremie dersom bilen datteren skal ha registreres i deres (foreldrenes) navn. Dere har antagelig en annen bil som dere har opparbeidet bonus på forsikringspremien til. Denne høye bonusen vil dere da få glede av når det gjelder bilforsikringen på bilen datteren skal få.

            Når datteren deres blir over 24 år, vil normalt bilforsikringen hun skal betale falle i pris fordi sjåfører over 24 år har færre ulykker enn yngre sjåfører. Derfor kan dere i hvert fall vente til hun er over 24 år til hun skal betale forsikringen selv.

            Dersom det er en eldre bil dere skal kjøpe til henne, kan det være at dere bør kutte ut kaskoen på bilen. Kasko på eldre biler er dyrt i forhold til verdien på bilen.

            Et alternativ er delkasko. Da er bilen forsikret mot brann, tyveri osv og føreren og passasjerene er også dekket mot ulykker og skader, mens forsikringen er mye billigere enn med full kasko.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five