Blir det lite i lønnstillegg – be om frynsegoder i tillegg

Derfor kan det være smart å be om frynsegoder i tillegg. Ofte kan det være lettere å få frynsegoder – eller såkalte naturalytelser, som det hetere på skattespråket. Grunnen er at arbeidsgiver slipper å betale feriepenger og arbeidsgiveravgift på frynsegodet.

 

For deg er frynsegoder ekstra lønnsomme, fordi de er et tillegg til bruttolønnen før skatt. Det negative er at du ikke får feriepenger eller pensjonspoeng av frynsegodene.

 

Frynsegoder kan være skattefrie, skattegunstige eller skattepliktige. Frynsegoder kan være aviser, tidsskrifter, telefon, mobil, bredbånd, fri barnehage, bedriftshelsetjeneste, bil, etterutdanning, hjemme-PC, billig lunsj, lån, pensjonsforsikring, andre forsikringer, aksjer, personalrabatter, bedriftsidrett og andre velferdstiltak.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five