BLIR DET SKATT PÅ BOLIGGEVINSTEN?

Av Carsten O. Five Siden boligprisene har steget så mye de siste årene, er det mange som nå selger med store gevinster. Dersom det er mulig, er det godt å slippe å skatte av denne gevinsten. Her et konkret eksempel:
– Jeg solgte boligen min nå nettopp, men jeg har ikke bodd i boligen de ti siste månedene. De siste ti månedene før jeg solgte boligen, var det en annen som leide boligen.

Boligen har jeg imidlertid bodd i sammenhengende over fem år, helt til jeg flyttet ut av den for ti måneder siden. Jeg kjøpte boligen for 1 000 000 kroner og solgte den nå for 1 800 000 kroner.

Derfor lurer jeg på, blir det skatt på den store gevinsten jeg har hatt på boligsalget, siden jeg ikke bodde i boligen hele det siste året før jeg solgte boligen? Gevinsten blir jo på 800 000 kroner (1 800 000 – 1 000 000 kroner).

Svar: 
– Nei, det blir ikke skatt på boligsalgsgevinsten på 800 000 kroner, hvis du har bodd i boligen i minst 12 måneder av de siste 24 månedene før du solgte boligen. 

For slik jeg forstår det var det bare de siste ti månedene du ikke bodde i boligen før du solgte den. Det vil si at du har bodd i boligen 14 av de siste 24 månedene i boligen før du solgte den. Dermed er vilkåret oppfylt, om at du minst skal ha bodd i boligen i 12 av de siste 24 månedene for at salgsgevinsten skal være skattefri. 

Det er bra, fordi du ellers måtte ut med 28 % i skatt av 800 000 kroner, som er salgsgevinsten dersom du hadde bodd færre måneder enn 12 av de siste 24 månedene i boligen før slaget.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five