savings-account-piggy-bank

Boliglån med fast eller flytende rente?

Skal jeg binde renten på boliglånet mitt eller ikke? Og hvis jeg skal binde renten, når skal jeg gjøre det? Det kan være mange kroner spart dersom du velger den riktige løsningen. Noen velger å binde renten på halvparten av lånet.
Av Carsten O. Five 

Renten har begynt å stige fra et historisk lavt nivå, og mange lurer på om de skal binde renten på boliglånet sitt eller ikke. For mange er utgiftene til boliglånet noe som svir ekstra hardt i privatøkonomien. Derfor er det viktig å ha så lave renteutgifter som mulig. Dessuten er det viktig å vite nøyaktig hva utgiftene blir – for å kunne planlegge best mulig.

 

Flytende billigst

Undersøkelser har vist at det lønner seg å flytende rente på lånene sine. Det vil lønne seg i det lange løp. Å ha flytende rente vil si at renten du betaler i banken er tilpasset det generelle rentenivået i samfunnet. Renten fastsettes hovedsakelig av Norges Bank og skal tilpasses prisstigningen i samfunnet. Er prisstigningen høy, er renten høy. Er prisstigningen lav – skal renten ned.

Men å ha flytende rente forutsetter at du har en privatøkonomi som tåler svingninger i renteutgiftene. Har du en privatøkonomi som tåler at renten øker på lånene dine i en periode, vil det altså lønne seg for deg å ha flytende rente. Da vil du også få lavere rente hvis rentenivået faller i samfunnet. 

 

Forsikringspremie

Men mange har en anstrengt økonomi og kan få problemer dersom renten på boliglånet øker. De kan på mange måter se på en fast rente som en slags forsikring mot ubehagelige overraskelser. I det lange løp vil de normalt betale noe mer i renteutgifter, men å vite nøyaktig hvor mye man skal betale hver måned, kan være en stor trygghet for enkelte.

Å binde renten på boliglånet kan stille deg overfor flere vanskelige valg:

O Dersom du binder renten for tidlig og renten skulle falle igjen, vil du være bundet til en for høy rente. Du må altså betale en høyere rente enn du ville fått med flytende rente. Det er ergerlig og dyrt.

O Hvis du har en for høy fastrente og ønsker å gå tilbake til flytende rente,  må du normalt betale en såkalt overkurs for å skifte til en lavere rente. Grunnen er at banken nemlig vil tape penger på at du går ut av fastrentelånet før den opprinnelige låneavtalen tar slutt. Det tapet må du dekke i form av en overkurs – du må altså betale til banken mer enn du egentlig skylder banken for å kunne lage en ny låneavtale med banken. Derfor vil det sjelden lønne seg å si opp en fastrenteavtale i låneperioden.

O Hvor lenge skal du binde renten? Er renten svært lav kan det være fornuftig å binde renten i mange år – for eksempel fem til ti år.

 

Historisk lav rente

For en tid tilbake satte Norges Bank opp sin rente til norske banker til 2 %. Det  er fortsatt meget  lavt sammenlignet med den renten vi har hatt de siste årene. Den faste renten er også meget lav i bankene for tiden. Noen mener at rentebunnen allerede har vært, men fortsatt er den bundne renten meget lav.

            Derfor er det fortsatt et godt tidspunkt å binde renten på boliglån, dersom du ønsker det.

 

Ole Brum

Et alternativ er selvfølgelig å binde renten på halvparten av lånet.

Da er du sikret mot renteoppgang på halvparten av lånet. I tillegg kan du få glede av en eventuell rentenedgang på den halvdelen av lånet som har flytende rente. Du gjør som Ole Brum – ja takk begge deler.

            Stiger renten igjen, vil du få høyere rente på den halvdelen som har flytende rente. Mens den andre halvdelen altså er sikret mot renteoppgang.    

  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five