BOLIGPRISENE VIL TROLIG FORTSATT STIGE

Det kan ta tid før vi ser en virkelig utflating av boligprisene i sentrale strøk. Renten er fortsatt lav og lønnsveksten er god.
Det er ganske mange som har bygget opp betydelig egenkapital og kan ta opp større lån, og det kan bidra til å blåse opp prisene ytterligere.

Dessuten er heller ikke boligbyggingen stor nok til at den vil legge den store demperen på prisveksten, på kort sikt. Boligbyggingen er for svak i pressområdene – her må det bygges mer. Det gjelder særlig i Oslo, men også i andre byer.

Folk vil bo sentralt. Vi ser en folkevandring fra distriktene til byene. Det er gode tider, og det er i byene det er arbeid å få. Det vil nok fortsette en tid fremover.

Men før eller senere nås en pristopp. Da er det viktig at du ikke har tatt opp så mye gjeld at du ikke kan betjene den.

 

 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five