BØR DU HA SÆREIE?

Kommentar.no - Carsten O. Five Mange lurer på om de engentlig bør ha særeie i ekteskapet. Det kan være greit å vite hvem som eier hva. Men den nye ekteskapsloven har gjort det enklere for mange. Her et konkret eksempel:
– Jeg skal gifte meg for annen gang etter å ha vært enke i mange år. Etter min mann fra første ekteskap arvet jeg ganske store verdier i form av hus, hytte og andre verdier.

Jeg er selvfølgelig svært glad i ham jeg nå skal gifte meg med, men for å unngå at det kanskje kan bli konflikter i fremtiden bør jeg vel sørge for at det jeg nå har av verdier blir mitt særeie i fremtiden? 

Svar:
– Det kan være klokt at det du bringer med av formue inn i det nye ekteskapet er bestemt som ditt særeie. Da er det lettere å unngå eventuelle konflikter i fremtiden. For at disse verdiene skal være ditt særeie, må dere opprette en ektepakt ved inngåelsen av det nye ekteskapet.

            En ektepakt er en avtale mellom dere to ektefeller om hvem som eier hva som sitt særeie i ekteskapet.

            Men etter den nye ekteskapsloven som nå gjelder, vil de gjenstandene og den formuen du har hatt med inn i ekteskapet bli ditt også ved en eventuell oppløsning av ekteskapet, dersom du krever såkalt skjevdeling ved oppløsning av ekteskapet. Derfor er det strengt tatt ikke nødvendig å ha ektepakt – men velger dere likevel å lage en ektepakt – vil det være helt klart hva som er ditt særeie også mens ekteskapet varer.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five