BØR DU KJØPE BOLIG NÅ?

Av Carsten O. Five Boligprisene er svært høye. Renten er på vei opp. Mange lurer på om de skal tørre å kjøpe bolig nå, eller vente. Her et konkret eksempel:
– Vi trenger større bolig fordi familien er vokst. Vi har nettopp funnet drømmeboligen, som vi er svært lystne på å kjøpe. Men vi er usikre på om vi har råd. Den nye boligen koster litt mer enn vi hadde regnet med og renten er på vei opp. Bør vi slå til eller selge den boligen vi har først?  

Svar: 
– Det beste er å selge den boligen dere har først for å se hva dere får for den, fordi boligmarkedet er litt usikkert for tiden. Da vet dere hvor mye dere har å rutte med når dere skal kjøpe den nye boligen.

            Det kan være at en annen da kjøper den oppinnelige ”drømmeboligen” dere ønsket å kjøpe. Men det er bedre å ha en trygg økonomi i stedet for å bli sittende med et for stort boliglån, hvis dere ikke får den prisen dere forutsatte på den boligen dere har nå.

            Da kan det også være at dere må leie en annen bolig i en overgangsfase i den tiden fra dere må flytte ut av den boligen dere har i dag, til dere kan flytte inn i en ny bolig. Men det er også bedre enn å ta for stor risiko med et stort nytt boligkjøp.

            Normalt bør dere ikke ha større total gjeld (sum boliggjeld, eventuell studiegjeld, forbruksgjeld osv) enn ca 2,5 til 3 ganger bruttoinntekten til familien. Tjener dere altså for eksempel 500 000 kroner til sammen i året, bør dere ikke ha mer enn 1,5 millioner kroner i total gjeld.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five