BØR DU KREVE SÆREIE?

Av Carsten O. Five Er du rik og din ektefelle ikke det? Da kan det være du bør be om at dere inngår en ektepakt hvor det er klart hva som er ditt og hva som er ektefellens i tilfelle skilsmise. Men det er ikke sikkert det er nødvendig.
Særlig hvis du var rik før dere giftet dere, kan det være snakk om en ektepakt mellom dere ved inngåelse av ekteskap.  Det kan være klokt at det du bringer med av formue inn i ekteskapet er bestemt som ditt særeie. Da er det lettere å unngå eventuelle konflikter i fremtiden. For at disse verdiene skal være ditt særeie, må dere opprette en ektepakt ved inngåelsen av ekteskapet.

En ektepakt er en avtale mellom dere to ektefeller, om hvem som eier hva som sitt særeie i ekteskapet. 

Men etter den nye ekteskapsloven som nå gjelder vil de gjenstandene og den formuen du har hatt med inn i ekteskapet bli ditt også ved en eventuell oppløsning av ekteskapet, dersom du krever såkalt skjevdeling ved oppløsning av ekteskapet. Derfor er det strengt tatt ikke nødvendig å ha ektepakt – men velger dere likevel å lage en ektepakt – vil det være helt klart hva som er ditt særeie også mens ekteskapet varer.

Alt som opparbeides av verdier mens dere er gift og mens dere har felleseie, skal normalt deles likt ved en eventuell skilsmisse.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five