Bør du prute på husleien?

I enkelte deler av landet har husleieprisen stått stille eller falt de siste årene. Grunnen er blant annet at flere har gått ut av leiemarkedet og kjøpt bolig selv. Dermed blir de færre på leiemarkedet. Men det er ikke alle steder at leieprisene har falt.
Her er et konkret eksempel: 

– Jeg leier en liten leilighet. Leieavtalen gjelder bare for ett år av gangen. For en tid tilbake leste jeg i avisen at leieprisene faktisk har falt i store deler av landet og at det er vanskelig å få nye leietagere enkelte steder.

            Bør jeg nevne dette for dem jeg leier hos og bør jeg prute på prisen? Eller står jeg svakt? 

Svar: 
Det er all grunn til å ta opp dette spørsmålet med dem du leier hos. Det kan være store variasjoner rundt omkring i landet, men i flere av de store byene er leieprisene faktisk gått ned eller stått stille. Dessuten er det noe vanskeligere å finne folk som er villige til å leie enn det var før.

            En viktig grunn til lavere leiepriser er at nå er renten så lav at mange velger å kjøpe egen bolig selv og dermed forsvinner ut av leiemarkedet. Slik blir det færre som ønsker å leie. Når etterspørselen etter å leie synker, bør det få den konsekvens at leieprisen også synker. For mange er det en uvant situasjon, fordi de har vært vant til at leieprisene stort sett bare har gått oppover.

            Du bør undersøke der du bor om leieprisene har falt. Så bør du ta det opp med dem du leier hos og be om at husleien justeres ned til såkalt gjengs leie. Hvis du ikke blir enig med huseier, kan du henvende deg til Husleienemnda eller tingretten i kommunen og søke å få medhold der.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five