BØR DU SØKE BOSTØTTE?

Av Carsten O. Five Har du dårlig råd? Kanskje bør du søke bostøtte?
Bostøtte er en statlig støtteordning som administreres av Husbanken og kommunene. Bostøtte kan du søke om hvis husstanden din har lav inntekt og høye boutgifter.

For å få bostøtte må du eller én i husstanden din være såkalt støtteberettiget. Personer som kan ha rett til bostøtte er: Barn under 18 år eller person over 65 år. Eller personer med visse typer trygder eller stønader fra det offentlige. Dessuten er det noen generelle krav til husstanden. Blant annet at alle i husstanden må være bosatt i boligen i følge folkeregisteret. Og søkeren (hovedpersonen) må ha fylt 18 år (unntak dersom søkeren har egne barn).

Det finnes også en formuesgrense oppad for husstanden.  Formuesgrensen for husstander på en person er 200 000 kroner og for husstander med to eller flere personer 250 000 kroner.

Det stilles også visse krav til boligen for at bostøtte skal kunne gis. Disse kravene avhenger av hvilken type husstand det er snakk om, om det for eksempel er husstand med barn, pensjonist osv.

Du søker om bostøtte ved å sende en søknad til din bostedskommune. Du kan få skjema ved å henvende deg til kommunen, eller se på internett www.husbanken.no.
Det er også mulig å søke om bostøtte elektronisk via internett. Dette kan gjøres ved å gå inn på internettadressen https://www.altinn.no/cms/1044/altinn/Tjenester/Soknad+om+bostotte.htm

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five