Brukshindring av bolig: Et skattehull!

Av Carsten O. Five Har du leiet ut boligen din de siste årene (mer enn 24 måneder) før du selger, fordi du har vært forhindret av å bo i boligen, kan det likevel være du ikke skal bli beskattet for en salgsgevinst.
Her finnes nemlig et skattehull som heter brukshindring. Har du vært forhindret fra å bo i din egen bolig på grunn av eget arbeid er annet sted, sykdom eller utdannelse, skal du ikke betale skatt av boliggevinsten. Men det forutsetter at du ikke visste du måtte flytte til et annet sted på grunn av arbeid osv, da du kjøpte boligen i sin tid. 

Det samme kan gjelde hvis du må bo et annet sted på grunn av ektefelle eller samboers arbeid, utdannelse eller sykdom, og barns utdannelse eller sykdom. Da blir altså en eventuell salgsgevinst likevel skattefri. 

Pass på å skrive dette i selvangivelsen.   

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five