BYTTE BANK

Flere banker setter nå opp lånerenten på boliglån fordi Norges Bank har satt opp renten med 0,25 %. Nye renteøkninger kan komme etter hvert. Men det er ikke alle banker som setter opp renten - og ikke så mye som 0,25 %. Derfor bør du nå undersøke med banken om hva som skjer med ditt boliglån. Kanskje kan du få lavere rente i en annen bank.
Dersom du finner ut at din bank hever boliglånsrenten raskere enn andre banker -bør du ta kontakt med banken og klage. Banken har mulighet for å tilpasse rentenivået avhengig av hvor god kunde du er. Kanskje vil banken holde en lav rente på boliglånet ditt, for å beholde deg som kunde.

Hvis banken ikke hører på deg og likevel krever høy rente, bør du ta kontakt med tre – fire andre banker – blant bankene som har lavest rente. Internett, aviser og tidsskrifter har jevnlige oversikter over hvor du får lavest rente på boliglån.

           

Det kan være du må ta ny takst på boligen (taksten koster rundt 1 000 kroner) og det kan være snakk om etableringsgebyr på det nye lånet. Men er renten så mye lavere at du allerede på ett år har spart takst og gebyrutgiftene, bør du flytte boliglånet til den nye banken

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five