DET HASTER MED AFP: FORTSATT GULLKANTET

Av Carsten O. Five Nå starter krangelen om avtalefestet pensjon (AFP). AFP blir ikke lett å kombinere med det nye pensjonsystemet som skal gjelde fra 2010. Derfor: Ønsker du å gå av med AFP, bør du skynde deg. Her et konkret eksempel:
– Jeg er 61 år og har rett til å kunne gå av med pensjon når jeg er 62 år etter den såkalte AFP-ordningen (avtalefestet pensjon).

            Jeg har arbeidet i mange år, så det kan være godt å trappe ned om noen år. Men jeg har likevel ikke lyst til å kutte helt ut det å jobbe.  Er det mulig å ha for eksempel en 60 eller 80 % stilling sammen med en AFP-pensjon? 

 
Svar: 
– Ja, det er fullt mulig å kombinere avtalefestet pensjon (AFP) med en deltidsstilling. Dersom du arbeider i 60 eller 80 % stilling og tar ut AFP- pensjon for 40 eller 20 %, er det mulig. For mange kan det inntektsmessig etter skatt, nesten bli økonomisk like godt som om du er i 100 % stilling. Du taper heller ikke pensjonsopptjening.

            Dersom du har lavere deltidsstilling – for eksempel 40 % eller mindre – vil du nok inntektsmessig få lavere inntekt enn å være i 100 % jobb.

            Derfor er AFP sammen med en deltidsjobb på 60 eller 80 % et kjempeflott tilbud til dem som ønsker å trappe noe ned på arbeidsinnsatsen etter fylte 62 år. De får 20 eller 40 % fritid og nesten ikke lavere inntekt etter skatt – omtrent tilsvarende som om de jobber 100 %.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five