Dette får du i fødselspenger

Har du lyst på å få barn? Da lurer du sikkert på hva du har rett til av fødselspenger. Her er regelen:
Vilkåret for å få fødselspenger er at du har vært yrkesaktiv med
pensjonsgivende inntekt i minst seks av de siste ti månedene før
fødselspermisjonen starter. Fødselspenger likestilles forøvrig med
inntekt, slik at du opptjener ny rett til fødselspenger ved å motta
fødselspenger. 
 
Utgangspunktet for beregning av fødselspenger er den inntekten du har på
det tidspunktet du starter fødselspermisjonen. Dersom retten til
fødselspenger er opptjent i en deltidsstilling, vil fødselspengene bli
beregnet ut fra dette.  

Du kan velge om du vil ha fulle fødselspenger i 42 uker, eller 80 % i 52 uker.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five