Du blir flådd på sykehjem

Kommunen legger sammen pensjon, trygd, lønn, næringsinntekt, leieinntekter, renter og aksjeutbytte.

O Så blir det vanlig skatt på dette.

O Så trekkes gjeldsrenter fra – hvis du har gjeld.

O Av det som da er igjen av din inntekt, beregner Nav betaling til kommunen for ditt opphold på sykehjemmet på denne måten:

 

A. Du får du først et bunnfradrag på 6 200 kroner pr år av inntekten din. Det er penger du får beholde.

B. Utover det trekkes det ”bare” 75 % av inntekten din opp til 70 256 kroner (1 G – grunnbeløpet i folketrygden).

C. Av det du har av inntekt over dette tar kommunen i utgangspunktet 85 %.

            Siden du først betaler skatt av inntekten din og så blir trukket 85 % av en stor andel, blir den reelle betalingen i sum skatt og betaling på sykehjemmet ca 90 %. Har du imidlertid en svært lav pensjon slipper du med en mye lavere prosent. Det er de med gode pensjoner og gjerne inntekter i tillegg, som særlig blir flådd.

 

Ikke formuen

Det er viktig å være klar over at det kun er inntekten: Din pensjon, trygd, renter osv. som kommunen beregner betalingen ut fra.

NB! Kommunen kan ikke ta eller tvangsselge formuesgjenstander som hytte, bolig, båt osv for å skaffe kommunen inntekter. Det kun avkastningen av formuen kommunen kan ta til betalingen av oppholdet – for eksempel leieinntekter av hus, hytte osv.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five