Du kan arve mye mer uten avgift

De nye satsene for arveavgift fra 1.1.2009 er:

 

0 – 470 000 kroner:                 0 %

470 000 – 800 000 kroner:      6 %

Over 800 0000 kroner:           10 %.

 

De gamle satsene for arveavgift var for livsarvinger (barn):

0 – 250 000 kroner:                 0 %

250 000 – 550 000 kroner:      8 %

Over 550 000 kroner:             20 %.

 

Det betyr at fribeløpet (det det ikke skal betales arveavgift av) nesten dobles fra 250 000 kroner i fjor, til 470 000 kroner i år. I tillegg senkes avgiftssatsene.

 

Både mor og far

Når du vet at du får dobbelt glede av dette fribeløpet, for eksempel fordi du arver etter både mor og far og fribeløpet gjelder for arven etter hver av dem, blir det svært mange arvepenger spart. Nå kan du arve 470 000 kroner etter mor og 470 000 kroner etter far – til sammen 940 000 kroner – uten å betale en øre i arveavgift.

Også når du arver etter andre personer, for eksempel besteforeldre, tanter eller onkler gjelder fribeløpet hver gang for hver enkelte person du arver fra. Du kan arve 470 000 kroner etter bestemor, 470 000 kroner etter bestefar og 470 000 kroner etter en tante uten å betale en øre i arveavgift, fra nå av.

 

Også lavere avgiftssatser for andre

Fribeløpet er også økt tilsvarende for andre som arver (ikke livsarvinger). Avgiftssatsene er nemlig litt høyere når du ikke er livsarving (barn) til den du arver fra. Men de nye avgiftssatsene er også senket i forhold til hva de var tidligere.

 

De nye satsene for andre – ikke livsarvinger – er fra 2009:

0 – 470 000 kroner:                 0 %

470 000 – 800 000 kroner:      8 %

Over 800 0000 kroner:           15 %.

 

De gamle satsene for arveavgift var for andre – ikke livsarvinger:

0 – 250 000 kroner:                 0 %

250 000 – 550 000 kroner:     10 %

Over 550 000 kroner:             30 %.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five