Du kan betale inntil 4 000 kroner for arbeid i hjemmet

Er det flere personer, kan de få 4 000 kroner hver, uten at det er svarte penger – uten at det skal betales skatt og arbeidsgiveravgift for pengene. Arbeidet kan være barnepass, maling, snekring, hagearbeid, måking osv.

 

Men det er et vilkår ar den eller de som mottar pengene ikke gjør dette i næringsvirksomhet. Det vil si du må ikke betale 4 000 kroner til en profesjonell maler, som gjør en malerjobb for deg. Men hvis en rørlegger maler for deg, er det ok. Da kan rørleggeren få 4 000 kroner for malerjobben.

Hvis du utbetaler beløpene i flere omganger, for eksempel 1 000 kroner fire ganger, er det ok. Så lenge du ikke overskrider grensen på 4 000 kroner pr kalenderår til samme person.

Du bør få kvittering fra vedkommende for mottatte penger. Så kan du dokumentere at hun eller han har mottatt pengene av deg og at beløpet er inntil 4 000 kroner.

Hvis det er en bedrift som utbetaler beløpet, er grensen bare 1 000 kroner.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five