Du kan ikke bli oppsagt i svangerskaps-permisjonen

Av Carsten O. Five Enkelte opplever å bli forbigått karrieremessig i den tiden de har svangerskapspermisjon. Mens andre til oag med blir oppsagt i permisjonstiden. Det siste er forbudt.
I svangerskapspermisjonen kan du ikke bli sagt opp. En eventuell oppsigelse vil først gjelde fra det tidspunktet du kommer tilbake etter svangerskapspermisjonen.

            Dersom du blir sagt opp, har du rett til arbeidsledighetstrygd fra første dag etter at oppsigelsestiden er over.

            Hvis du selv sier opp går det åtte uker fra oppsigelsestiden er slutt, til du har rett til dag penger.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five