DU MÅ HA BSU

Kommentar.no - Carsten O. Five Boligsparing for ungdom (BSU) er en av de beste og sikreste sparealternativene som finnes for tiden. Alle under 34 år må ha det. Sparingen må brukes til boligformål og det er smart å kjøpe bolig i Norge.
BSU – boligsparing for ungdom – er en av de mest gullkantede og sikreste spareformer som finnes for tiden. Særlig gir BSU god avkastning nå når det er så lav rente i samfunnet, sammenlignet med andre spareformer.

            Grunnen til den gode avkastningen er at du får et skattefradrag på 20 % av det årlige sparte beløpet. Maksimalt kan du spare 15 000 kroner i løpet av ett år og da kan du få 3 000 kroner i spart skatt. Men forutsetningen er at du tjener egne penger og betaler skatt, fordi det er skattefradraget som gjør sparingen så lønnsom.

            For å få glede av BSU-sparingen, må BSU-pengene brukes til boligformål. Enten må du kjøpe bolig for pengene eller du kan bruke dem til å nedbetale boliggjeld. Dessuten må BSU-pengene brukes til en bolig som er kjøpt etter at du startet BSU-kontrakten.

            Derfor: Hvis du har planer om å kjøpe en ny bolig før du er 34 år (som er aldersgrensen for å spare i BSU) bør du starte en BSU-kontrakt i en bank. Da vil du nemlig kunne få glede av den gullkantede sparingen i årene frem til du er 34 år. BSU er så lønnsomt at det lønner seg å låne penger i banken til BSU-sparingen.

            Husk å sjekke rentenivået for BSU-sparing i flere banker. Det er nemlig stor forskjell på bankene og det er ingen grunn til å ha lav rente på pengene siden de skal stå i banken i mange år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five