DU MÅ SIKRE DEG ØKONOMISK MOT UFØRHET

Av Carsten O. Five Blir du ufør i ung alder, kan det være en økonomisk katastrofe. Du kan ende som minstepensjonist resten av livet.
Derfor er det som hovedregel viktig å tegne en form for uføreforsikring. En uføreforsikring kan ikke rette opp de skadene som har skjedd, men kan gi et økonomisk bidrag til å gjøre livet litt lettere.

Er du yrkesaktiv, vil uførepensjonen fra det offentlige være tilpasset de pensjonsrettighetene du har opparbeidet. Jo lenger du har vært yrkesaktiv og jo mer du har tjent, jo bedre blir uførepensjonen. Ofte får du noe fra arbeidsgiver også. Men som regel vil du få lavere uførepensjoner enn den inntekten du ville hatt som yrkesaktiv.

Derfor kan det være nødvendig med en uføreforsikring også for yrkesaktive. Før du kjøper den bør du sjekke hos arbeidsgiver om du er knyttet til, eller kan knytte deg til en kollektiv uføre- og livsforsikring – en såkalt gruppelivsforsikring. 

Sjekk også hos eventuell yrkesorganisasjon, om de tilbyr slike forsikringer. En slik gruppelivsforsikring vil normalt være mye billigere enn en individuell uføreforsikring.

Skal du å kjøpe en individuell uføreforsikring. Ta kontakt med flere forsikringsselskaper fordi det er prisforskjeller mellom selskapene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five