EIE ELLER LEIE BOLIG?

Av Carsten O. Five Renten har gått opp, men det har også leieprisene gjort flere steder. Derfor er det enkelte som lurer på om de bør kjøpe eller leie bolig?
Normalt vil det lønne seg å eie fremfor å leie bolig, i hvert fall i byer og pressområder der boligprisene har steget en god del de siste årene. For tiden har vi en nedgang, men om en tid kan bunnen være nådd.

            Grunnen til at det er en fordel å eie bolig, er at du får et skattefradrag på 28 % av renteutgiftene på et boliglån, mens det ikke finnes noe leiefradrag. Dessuten vil du kunne få glede av en verdistigning på boligen dersom den stiger i verdi.

            I tillegg vil du spare formuesskatt fordi ligningsverdien av boligen som regel er lavere enn gjelden man har på boligen – i hvert fall de første årene.

            Men det er viktig å kjøpe en bolig som både passer familiens boligbehov og ikke er så dyr at familien får økonomiske problemer hvis renten fortsatt stiger. Det er mulig å sikre seg mot en renteoppgang ved å binde renten på deler av eller hele lånet, selv om det normalt vil være dyrere å ha bundet rente – fremfor flytende.

            Normalt bør man ikke ha mer i lån enn 2,5 – 3 ganger bruttoinntekten til familien. Har dere for eksempel 600 000 kroner i samlet lønnsinntekt, bør dere ikke ha mer enn ca 1 800 000 kroner i samlet gjeld. Men siden renten fortsatt er lav, er det mulig å øke dette beløpet noe.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five