Elendig avkastning på bankinnskudd

 

 

 

Rente i banken             2.90 Det er den høyeste renten du kan få for tiden på en høyrentekonto.        De fleste får lavere rente enn dette.

– 28% skatt                 0,81

– Prisstigningen            1,50

– Formuesskatten         1,10 Så sant du ligningsmessig har positiv formue. Svært mange betaler ikke formuesskatt og da blir regnestykket tilsvarende bedre.

 

Tap                            -0,51

 

Det betyr at mange taper på å ha penger i banken. Men det positive er at pengene er sikre. Innskudd i norske banker opptil to millioner kroner er helt sikre. Og det er viktig å penger sikkert og lett tilgjengelig.

 

Men som langsiktig sparing bør du også se på andre alternativer. Sparing i bolig er smart. Men det er ikke lett å få ut pengene på kort tid.

 

Sparing i aksjefond er et alternativ for å få høyre avkastning. Men verdiene svinger mye opp og ned. Derfor bør du ha minst fem – helst ti års – perspektiv på pengene. De fem siste årene har Oslo Børs steget ca 44 %, eller ca 9 % pr år i gjennomsnitt. En viktig forskjell i forhold til banksparing er at ikke avkastningen blir beskattet hvert år.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five