ENDA TO TIPS: SPAR ARVEAVGIFT

Av Carsten O. Five Det er fullt mulig å krympe arveavgiften. Her er to nye tips:
Med bruksrett på hus og hytte
Enda en måte å redusere arveavgiften på, er å overdra fast eiendom til barna mens du ennå lever. Da kan barna få eiendomsretten til hus eller hytte, mens du fortsatt har bruksrett i levende live.

            Siden du har bruksrett, vil verdien av boligen eller hytta bli lavere enn om disse var arvet til markedspris. Men det er en del skattemessige feller med dette. Derfor bør du normalt bruke advokat og gjerne snakke med skattefogden, slik at ikke du eller arvingene går i en skattefelle. 

 
Aksjeselskap gir store muligheter
Dersom du har samlet dine verdier i et aksjeselskap, kan det gi store besparelser for arvingene. Grunnlaget for arveavgift er bokført verdi i selskapet og den kan bli meget lav, dersom du for eksempel har en del fast eiendom med lav ligningsverdi i selskapet.

            Har du så gjeld i selskapet som overstiger ligningsverdien på fast eiendom, vil arveavgiften bli liten. Men snakk også her med advokat slik at de riktige beslutningene gjøres.     

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five