Enklere å få hjelp hjemme

Av Carsten O. Five Spesielle skatteregler gjør det enklere og billigere å engasjere privatpersoner for arbeid i hjemmet. På visse vilkår slipper du å betale arbeidsgiveravgift.

Det er også innført en forenklet blankett som gjelder både skattetrekk og lønns- og trekkoppgave. Lønnen er på vanlig måte skattepliktig for mottakeren. Men enkeltoppdrag til og med 2 000 kroner i året til én person er imidlertid skattefri.

Du slipper imidlertid å betale arbeidsgiveravgift når samlet lønn for en ansatt for arbeid i hjemmet ikke overstiger 60 000 kroner på ett år fra en husstand, eventuelt inkludert fri kost og losji. (Betaling for barnepass er fritatt for arbeidsgiveravgift uten hensyn til størrelsen på lønnsutbetalingene, og skal ikke regnes med i forhold til grensen på 60 000 kroner).

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five