ER DET SKATT PÅ FØDSELSPENGER?

Av Carsten O. Five Er det skatt på fødselspenger, spør en som snart skal bli mor FivesPengetips. Her er svaret:
Fødselspenger er skattepliktig inntekt. Trygdeetaten skal trekke skatt i henhold til skattekortet du har innlevert. Skatt trekkes for alle måneder, men i desember trekkes det halv skatt.

Fødselspengeutbetalingen for juni er vanlige fødselspenger, ikke feriepenger slik junilønnen fra bedrifter ofte er. Feriepenger av fødselspenger utbetales i juni året etter opptjeningsåret. Trygdeetaten trekker da ikke skatt av feriepengene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five