ER DU FORSIKRET MOT UFØRHET?

Av Carsten O. Five Dessverre blir mange uføre før de fyller 67 år. Økonomisk kan det bli svært vanskelig - særlig for dem som blir uføre i tidlig alder, når de har opparbeidet lite i uførepensjon. Her et konkret eksempel:
– Jeg er gift og vi har nettopp fått en liten datter. Jeg har fast jobb og er 32 år. For noen dager siden begynte jeg å tenke på – hva hvis jeg blir syk eller skadet – hvordan blir vår økonomiske situasjon da?

            Kona mi har en halvdagsstilling som hun kommer til å gå tilbake til etter fødselspermisjonen. Men selv om hun da har en grei inntekt, kan det bli ganske trangt økonomisk, fordi vi har et ganske stort boliglån og vi har billån.

            Er det klokt av meg å tegne en uføreforsikring nå, mens jeg er frisk og arbeidsfør, som kan komme til utbetaling hvis jeg skulle bli arbeidsufør? 

Svar:
– Du har helt rett. Både du og din kone bør tegne uføreforsikringer. Dere er unge og har forsørgeransvar overfor deres lille datter. Dersom en av dere – og i verste fall – begge skulle bli uføre i de nærmeste årene, vil det kunne innebære en ny og antagelig dramatisk økonomisk situasjon for dere.

            Dere vil få uføretrygd fra det offentlige og kanskje noe fra arbeidsgiver, men som regel vil ikke det erstatte inntekten fullt ut.

            Derfor er det som hovedregel helt riktig å tegne en form for uføreforsikring. Men det er ganske store prisforskjeller på uføreforsikringer. Dessuten bør du sjekke hos arbeidsgiver om du er knyttet til, eller kan knytte deg til en kollektiv uføre- og livsforsikring – en såkalt gruppelivsforsikring. Det kan være at du også kan knyttet deg til en kollektiv gruppelivsforsikring gjennom en yrkesorganisasjon. En slik gruppelivsforsikring vil normalt være mye billigere en en individuell uføreforsikring.

            Så får du se hva en eventuell gruppelivsforsikring kan gi deg av ytelser dersom ulykken skulle ramme din kone eller deg, og vurdere om dere trenger en individuell forsikring i tillegg. Velger dere å tegne en individuell i tillegg, bør dere ta kontakt med flere forsikringsselskaper fordi det er ganske store prisforskjeller mellom selskapene.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five