Er du lei norsk skatt?

Av Carsten O. Five Stadig flere nordmenn kjøper feriested i utlandet. Det kan være veldig godt å ha noen år med mer sol og varme enn du får i Norge. Livet er mye lettere i Syden. Du slipper glatte veier og mye er billigere en i gamlelandet. For mange kan det være fristende å bo store deler av tiden i Syden. Mange velger også å si farvel til Norge, for godt. De melder utflytting fra Norge, ofte av skattemessige årsaker.

Likevel bør du tenke deg nøye om. Kanskje kommer du best ut både økonomisk og velferdsmessig hvis du velger Ole Brum varianten. Du er mye i utlandet, men hovedbasen din er likevel i Norge. Det kan være trygt å være nordmann med fulle rettigheter og velferdsordninger, selv om du har stor glede av livet i Syden.

Derfor er det viktig å huske på at det også er skatt i andre land. Det er ikke sikkert inntektskatten og formuesskatten er like høy som i Norge, men det kan være andre skatter eller avgifter som er høyere enn i Norge.

Norge har imidlertid skatteavtaler med mange land, slik at skatter du betaler i andre land vil du ofte få trukket fra den tilsvarende skatten du skal betale i Norge. Betaler du for eksempel inntektsskatt i Frankrike når du leier ut en bolig der, får du normalt trukket fra den fra inntektsskatten i Norge, slik at du ikke blir dobbeltbeskattet.

Forøvrig kan du få klare restriksjoner på hvor lenge du kan oppholde deg i Norge av gangen hvis du flytter ut, samt hva du kan eie her i Norge. Det kan være en stor ulempe dersom du ønsker å være hos familie og venner en periode der disse har spesielt behov for at du er her i Norge.

 

Folkeregisteret

Den vanligste måten når du skal flytte fra Norge er å melde til folkeregistret at du fra en bestemt dato ikke lenger er bosatt i Norge.

Ett problem som da kan oppstå er for eksempel at når du dør, er det ikke like lett for arvingene å gjennomføre arveskifte, fordi du ikke står oppført i det norske folkeregistret.

 

Men mange melder altså utflytting for å slippe å betale skatt til Norge. Likevel er det slettes ikke sikkert du slipper å betale skatt til Norge. Det er en lang rekke krav som må oppfylles, selv om du har meldt utflytting til folkeregistret.

            Etter hovedreglene om skattemessig bosted ved utflytting, er det bare de som tar fast opphold i utlandet som kan anses skattemessig utflyttet fra Norge. Midlertidig opphold i utlandet opphever ikke det skattemessige bosted i Norge.

For at skattemessig bosted i Norge skal opphøre, må du godtgjøre at du:

O Har tatt fast opphold i utlandet.

O At du ikke har oppholdt deg i Norge i en eller flere perioder som overstiger 61 dager i inntektsåret, og

O eller dine nærstående (ektefelle, samboer, barn) ikke disponerer bolig i Norge.

O Selv om disse kravene er oppfylt vil du normalt være skattepliktig som bosatt i Norge i tre år etter utflyttingsåret. Du kan ha en enkel hytte uten vann og avløp i Norge. Du kan også ha en hytte/leilighet som du har eid i minst fem år før utflyttingsåret, hvis du ikke har benyttet den som bolig.  

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five