savings-account-piggy-bank

Et av de aller beste frynsegodene du kan få

Det kan være idrettsdrakter, utstyr når utstyret er bedriftsidrettslagets eiendom, halleie, kontingenter til krets, konkurranser, arrangementer osv. De ansatte skal ikke beskattes for denne fordelen, så sant dette er et tilbud til alle ansatte og det kan beskrives som et velferdstiltak i følge skatteloven. Men det finnes en grense.

Bedriften får normalt skattemessig fradrag for alle utgifter til bedriftsidrettslaget. Bygger bedriften et trimrom for de ansatte, får bedriften skattefradrag for det.

Er det ikke bedriftsidrettslag der du jobber, ta initiativ til det. For dersom du istedenfor organiserer all din mosjon selv, må du gjøre det med beskattede midler.

Det er ubegripelig at ikke politikerne og bedriftene satser mye mer på bedriftsidrett. Sunne og friske medarbeidere er en forutsetning for at samfunnet skal fungere. Lavt sykefravær er nøkkelen til en vellykket arbeidsliv.

Tvert i mot har Skattedirektoratet sendt ut et brev av 12.11.2008 med en grenseoppgang og skjerpelse for hva som er skattepliktig. På mange måter er dette skammens brev, fordi nå er det nå blir vanskeligere å drive bedriftsidrett.

Idrettslagene må tenke mye mer på hvordan de ansatte skal unngå å bli beskattet eller ikke. Politikerne burde umiddelbart trekke dette brevet tilbake for ellers kan noe av interessen for å drive mosjon og bedriftsidrett bli svekket. Og det vil være meget skadelig. 

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five