Få skattefrie hobbyinntekter

Dersom du har en hobby, og du ikke har til hensikt å drive dette i en så stor skala at du kommer til å gå med overskudd, kan dette bli regnet som inntekter fra hobbyvirksomhet. Da skal ikke inntektene beskattes. Da kan du heller ikke kreve fradrag for utgiftene du har til å drive hobbyen.

            Det er først når du driver dette som en næringsvirksomhet og har til hensikt å tjene penger på salget av virksomheten, det blir snakk om skatt på nettooverskuddet. For da skal du også kunne trekke fra utgifter du har til denne virksomheten.

            Det skader ikke å ta kontakt med ligningskontoret der du bor og vise dem regnestykkene dine for hobbyvirksomheten. Ligningskontoret gir normalt en god veiledning på spørsmålet om hva som er hobbyvirksomhet – som ikke skal beskattes, og hva som er næringsvirksomhet – der nettooverskuddet skal beskattes.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five