Få tak i gratis penger

Verktøyet du bør bruke er en bok som heter Legathåndboken. Den utgis av Universitetsforlaget. Legathåndboken 2010 gir en oversikt over stipend og legater til utdanning, videreutvikling, kultur, idrett og forskning, samt til sosial hjelp.

 

Boken gir deg informasjon om hvor du kan søke, hvor mye du kan søke om, søknadsfrist, begrensninger og forutsetninger for å kunne søke, om det er nødvendig med eget søknadsskjema, hvor søknadsskjemaet skal sendes og e-post- og internettadresser som gjør det mulig å kontakte det enkelte legat- og stipendstyre.

2010-utgaven er fullstendig oppdatert og revidert: Samtlige legatstyrere er kontaktet og har kommet med ny informasjon.

 

Så trenger du penger: Det er ingen grunn til å nøle. Det er heller ingen begrensinger i hvor mange stipender du kan søke av gangen, så lenge de er relevante for din situasjon.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five