Fare: Gjeldsbomber

Av Carsten O. Five I disse dager ser vi flere eksempler på enkelte er lokket inn i boligprosjekter der innskuddet har vært lavt, men fellesgjelden har vært veldig stor. Da virker det som om boligen er billig, men egentlig er den veldig dyr. For dyr for mange.
Boligprisene har steget mye de siste årene og det er dyrt å kjøpe seg sin første bolig. Særlig sliter unge i etableringsfasen med de høye prisene.

            Da kan det være lett å la seg friste av nye boligprosjekter der det lokkes med et lavt innskudd for leiligheten. Men dessverre er det enkelte som ikke forstår at egentlig kan leiligheten være veldig dyr, fordi det hviler en stor fellesgjeld på leiligheten. Enkelte selgere har også i sin iver, ikke forklart godt nok hvilken risiko du tar hvis leiligheten har stor fellesgjeld. Fellesgjelden bør du se på som en hvilken som helst annen gjeld og er med i totalprisen for leiligheten.

            Hvis du slår sammen innskuddet og fellesgjelden som hviler på leiligheten, først da har du prisen leiligheten koster deg. Da kan det være du synes du betaler en for høy pris for leiligheten. 

Lurt av avdragsfrihet
Når enkelte kjøper kan de bli lurt av at innskuddet er lavt og dessuten leien – i starten – liten. Dermed hopper de prosjektet.

            Men hvis de ikke forstår hvor stor fellesgjelden er, kan de brenne seg stygt. Ofte er fellesgjelden nemlig laget slik at den er avdragsfri de første fem årene. Når de fem årene er gått og avdragene begynner, kan leien fort bli dobbelt så høy, som i den avdragsfrie perioden. I tillegg har enkelte opplevd at renten omtrent er doblet siden de kjøpte leiligheten. Dermed går de månedelige utgiftene kraftig opp. De har gått på en gjeldsbombe. 

En pris
Et minimumskrav bør være at selgerne setter en pris for hele leiligheten når den skal annonseres. Det vil si en pris som er sum innskudd og fellesgjeld. Det finnes dessverre eksempler på at selgere omtrent har forsøkt å skjule fellesgjelden på en slik måte at det ikke er lett for kjøper å forstå at hun eller han også kjøper leilighetens andel av fellesgjelden. Det har vært lokket med et lavt innskudd og lav husleie de første årene.

Mange unge tror også de bare skal bo i de nye leilighetene noen få år og så flytte til noe annet. Det vil si at de ikke skal bo der når den avdragsfrie perioden begynner å løpe og derfor kun har gleden av en lav husleie.

            Men når de skal selge, kan det være de oppdager at de skaffet seg en møllestein rundt sin privatøkonomi. Det kan være at ingen er villig til å kjøpe leiligheten til den prisen de som selgere forventer.

            Kjøperne som da skjønner at husleien vil stige raskt, er ikke særlig villig til å betale en høy pris for leiligheten. Kanskje må prisen presses veldig lavt ned, for at selger skal bli kvitt leiligheten. For mange kan det bety en privatøkonomisk smell. 

Kan gå konkurs
Ekstra ille er det at mange slike ”billige” byggeprosjekter er organisert som frittstående borettslag. Når du har kjøpt deg inn i et borettslag, er du nemlig solidarisk ansvarlig for fellesgjelden til borettslaget.

Dersom en eller flere ikke er i stand til å betjene sin andel av felleskostnadene (renter og andre fellesutgifter), må du og de andre borettslagseierne være med å dekke de totale felleskostnadene. Det vil si at din husleie øker inntil dere finner en som kan overta leiligheten og gjeldsforpliktelsene til den som må ut av borettslaget.

            Noen har måttet gi bort borettslagsleiligheten sin for kroner null, fordi de ikke er i stand til å betjene sin andel av fellesgjelden.

            I verste fall kan borettslaget gå konkurs. Det er svært sjelden det skjer. Da vil borettslagets eiendom kunne bli solgt på tvangsauksjon, men andelseierne i borettslaget vil være sikret en tidsubestemt leierett i henhold til husleieloven. Det er for de aller fleste å anse som en trygg leiekontrakt. En slik situasjon vil ofte heller føre til at borettslagets hovedlångiver vil være interessert i å prøve å finne løsninger i stedet for å sende borettslaget ut i konkurs. 

Sikrere med NBBL
Men det er stor forskjell på borettslag. Har borettslaget opprinnelig vært tilknyttet NBBL  (Norske Boligbyggelags Landsforbund), vil det trolig også være medlem av Borettslagenes sikringsfond. Da vil sikringsfondet tre inn og støtte borettslaget i en vanskelig situasjon, slik at borettslaget ikke går konkurs.

            Dessuten vil normalt alle borettslag som er bygget gjennom NBBL ha et bedre forhold mellom innskudd og fellesgjeld. Når det gjelder leiligheter som er tilknyttet NBBLs forskjellige boligbygglag, skal du vanligvis få nøye opplyst hvor stor fellesgjelden er og hvordan husleien vil øke etter hvert.

            NBBL har en fagstandard med minimumskrav til kvalitet i boligbyggelagene. Der heter det blant annet om salgsannonsen for leilighetene: Boligbyggelaget skal utarbeide en salgsannonse som skal inneholde følgende opplysninger:

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five