Festen over for eiendomsfond?

Av Carsten O. Five Etter noen fantastiske år kan tiden med topp avkastning i eiendomsfondene være over. Salget av fondsandeler stuper og avkastningen til fondene krymper.
Interessen for andeler eiendomsfond har vært utrolig stor blant norske småinvestorer det siste året. En grunn kan være at livrente er ødelagt av den rødgrønne regjeringen, fordi du nå får formuesskatt på hele verdien av livrente. 

Derfor har småinvestorer lett med lys og lykter etter alternative investeringer, for å slippe formuesskatten. Eiendomsfond har vært et alternativ. Ved å sette pengene i fast eiendom og samtidig låne opp på denne investeringen, kan man slippe formuesskatt. Grunnen er at fast eiendom formuesbeskattes etter ligningsverdien på eiendommen. Er gjelden høyere enn ligningsverdien, blir det raskt null formuesskatt. 

I tillegg har verdiøkningen på eiendomsfond vært stor de siste årene, blant annet fordi renten har vært lav. Nå har renten gått mye opp og det er lavere avkastning på eiendomsfondene. 

Det har ført til en bråstopp i salget av eiendomsfondsandeler og det har vært vanskelig å selge enkelte andeler til en fornuftig pris. For tiden er det altså stort sett bråstopp i salget av nye eiendomsfond.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five