Folketrygden krymper – du må spare selv

Av Carsten O. Five Folketrygden går med dundrende underskudd. Selv med de enorme oljeinntekten Norge har, må pensjonene krympe i forhold til det politikerne tidligere har lovet. Derfor har vi fått en ny pensjonsmodell som skal gjelde fra 2010 og som vil gjøre det vanskeligere å oppnå gode pensjoner.
Det er de som blir pensjonister etter 2010 som har ekstra grunn til å spare til alderdommen. De kan ikke regne med å få så mye i tilleggspensjon fra folketrygden utover minstepensjon som de nok har vært forespeilet av politikerne til nå. Flere vil ende opp med en pensjon omtrent som minstepensjon fordi det ikke vil være nok penger i fremtiden.

Jeg er ganske sikker på at fremtidige generasjoner heller ikke vil betale mer skatt for å dekke opp for det pensjonsgapet som vil komme. 

Hva må du gjøre?

Alle over 40 år må starte en form for pensjonssparing siden de må regne med å få lave pensjoner.

O Det er viktig å spre sparingen slik at du ikke legger alle eggene i en kurv. Sparing i bolig er viktig. Det lønner seg å eie fremfor å leie bolig. Dessuten kan du låne på boligen som pensjonist, slik at du får igjen en del av boligformuen dersom pensjonen ikke er tilstrekkelig.

O Forøvrig bør du sette av et bestemt beløp hver måned for eksempel spredt på: pengemarkedsfond, obligasjonsfond og særlig aksjefond som en langsiktig pensjonssparing.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five