FOLKETRYGDEN KRYMPER – START SPARING NÅ

Av Carsten O. Five Det blir vanskeligere å få god pensjon fra folketrygden i fremtiden. Du må jobbe lenger  og tjene mer for å få en god pensjon. Særlig blir det dyrt å gå av med pensjon før du er 67 år. Derfor bør du starte en form for pensjonssparing senest når du er 40 år.
Det blir innstramninger på ytelsene i folketrygden om noen år. Alle som er født før 1950 vil ikke få en slik innstramning. Deres pensjoner blir slik regelverket er nå. Men  grunnbeløpet i folketrygden vil øke mindre enn lønnsveksten etter 2010, det vil alle pensjonister merke.

Så blir det overgangsordninger for gruppen som er født mellom 1950 og 1965. Gruppen født etter 1965 vil trolig få en endret folketrygd, der hvert eneste år de jobber kommer til å telle med i grunnlaget for pensjonsberegningen. Jo flere år de jobber og jo mer de tjener pr år, jo høyere pensjon vil de få.

            Derfor er det klokt å legge til side noen kroner i pensjonsparing. Jo tidligere du kommer i gang, jo mer vil det bli når du er pensjonist. Men siden man ofte har store utgifter den første tiden når man skal etablere seg med hus og barn, kan det være lite til overs for systematisk sparing. Dessuten er nedbetaling av boliglån en god måte å spare på.

            Men når du er 40 år bør du begynne en form for pensjonssparing. Sparer du for eksempel med et fast beløp fordelt på et pengemarkedsfond og aksjefond, kan det gi et meget godt bidrag når du en gang blir pensjonist.

            Hvis det er mange år til du blir pensjonist, kan du ta noe høyere risiko de første årene og sette alt eller hoveddelen i aksjefond. Når tiden nærmer seg for at du skal bli pensjonist, bør du selge deg ned i aksjefondene og sette pengene over i pengemarkedsfond for å senke risikoen med pengene. Skulle aksjemarkedet plutselig falle, står pengene helt trygt i pengemarkedsfondet.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five