FOLKETRYGDEN KRYMPER: TENK PENSJONSSPARING TIDLIG

Etter de instramninger som er foretatt av politikerne, vil fremtidens pensjonister få mindre i pensjon enn dagens pensjonister. 

Men dersom du arbeider i mange år og tjener godt, kan det være at du vil få mer i pensjon enn tilsvarende det dagens pensjonister får. 

Derfor er det som er viktigst for deg:

O Velg en utdannelse som gir deg gode muligheter på arbeidsmarkedet og gode muligheter for en stabil og god lønn.

O Tjenestepensjon gjennom arbeidsgiver, vil det være veldig viktig. Tjenestepensjonen kommer i tillegg til pensjonen fra folketrygden. Fra 2006 blir det antagelig obligatorisk tjenestepensjon for alle yrkesaktive. Husk å spørre om tjenestepensjon hos din nåværende arbeidsgiver og når du begynner hos en ny arbeidsgiver. Når du slutter i et arbeidsforhold er det svært viktig at du får dokumentasjon på hva du har opparbeidet i rett til tjenestepensjon.

O Sabattår og halvdagstillinger vil svi hardt i fremtiden pensjon for deg. Å gå av med pensjon før du er 67 år, vil også koste deg dyrt.

O Du bør spare i BSU (Boligsparing for ungdom) frem til du er 34 år. Disse pengene må brukes til boligformål. Å kjøpe bolig er en god form for sparing. Nedbetaling på boliglån er også en fin form for sparing.

O Når du er ca 40 år, bør du i tillegg starte egen sparing til pensjonsalderen. Spre sparingen på bank og ulike typer fond, gjerne aksjefond som langsiktig sparing.

Har du spørsmål om denne tjenesten,
ring oss på 67 55 19 96, eller send en
mail: carsten@carstenfive.no

Ansvarlig utgiver: Godt Næringsliv AS
Ansvarlig redaktør: Carsten O. Five